Skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad renovering

Skapa de bästa förutsättningarna för en lyckad renovering

Visst är det kul att renovera i hemmet? Inte nog med att du får ett hem som känns fräschare, mer personligt eller unikt, utan du kommer också att kunna höja värdet på lägenheten eller huset. Även om det kan vara roligt att renovera i hemmet är det också en hel del pyssel och många delar att hålla reda på, men genom att planera detaljerat kan du skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Hur ska man då gå tillväga för att lyckas med sin renovering och vad är det för planering som behöver göras? Det ska vi gå igenom här. Här räknar vi upp några saker som du bara måste ha med i din planeringslista för att renoveringen ska gå så smidigt och bekymmersfritt som möjligt.

Skapa en bra planeringslista

Vad behöver göras – Naturligtvis kommer du att behöva skriva upp vad det är i renoveringen som du vill utföra, men det är också viktigt att gå in på djupet och skriva exakt vad som ska utföras i alla olika renoveringsmoment. Ska du t.ex. byta golv behöver du skriva upp steg för steg vad som behöver göras, för att på så sätt kunna planera din tid bättre.

Skapa en budget – Sätt en budget redan tidigt i planeringen och se till att du får med allt – även de allra minsta kostnader. Det kan handla om skruvar och muttrar, men också verktyg, material, inredning och hantverkare.

Anlita hantverkare i tid – Det finns vissa moment som du inte får utföra på egen hand och där du behöver anlita en professionell hantverkare för uppgiften. Det kan t.ex. handla om VVS som avlopp och rör eller el. Hos built.se kan du hitta professionella och seriösa byggfirmor i ditt område och dessutom efterfråga offerter online.

Vem gör vad? – Är ni flera som ska hjälpa till med renoveringen? Då är det en god idé att dela upp arbetssysslorna mellan er. Skriv upp vem som ska göra vad, när det ska göras och när det ska vara klart. Här kan det vara bra att sätta dead line för varje specifikt projekt, men också för när hela renoveringen ska vara avslutad och klar.

Gör saker i rätt ordning – Det kan falla sig naturligt att man gör saker i ”rätt ordning”, men när du står där med verktygen i handen är det inte alltid lika självklart vad som behöver utföras först. Genom att skriva upp i vilken ordning allt ska utföras behöver du inte oroa dig för missar, t.ex. att du lägger nytt golv innan du kom ihåg att du skulle installera golvvärme.