Bygga ett garage eller en carport

Bygga ett garage eller en carport

Det är många gånger billigare att bygga en egen carport eller garage jämfört med att anlita en byggfirma. Men hur mycket billigare det är beror självklart på var du bor, vilket material du använder samt hur stort det ska vara.

Det finns dessutom olika konstruktioner du kan välja mellan: kallgarage, varmgarage samt carport. Vilket det bästa alternativet är beror på vad du har för behov. De olika konstruktionerna har olika svårighetsgrader och kostar olika mycket. Ett varmgarage som är fullt utrustat går att jämföra med att bygga ett litet bostadshus.

Bygga garage

Det finns både fördelar och nackdelar med att bygga ett garage istället för carport. Fördelarna är att ett garage skyddar bilen och andra föremål mycket bättre. Det ger dig även en plats för annat ifall du väljer ett större garage. Några nackdelar med att bygga ett garage är att det kan vara rätt svårt. Det finns flera delar du måste hålla koll på och om du har valt ett varmgarage kommer det bli dyrare i längden. Du kommer nämligen då få en uppvärmningskostnad som måste betalas.

Beroende på var du bor kan det dessutom vara rätt svårt att få byggtillstånd för ett större garage. Kolla alltid upp detta innan du går vidare med dina planer. Det kan även vara bra att prata med snickare och tillkommer det plåtslageri i bygget, prata med de som har kunskapen om detta. Skulle någonting byggas fel kan du nämligen stöta på en rad olika problem. Detsamma gäller alla elektriska delar.

Det går att göra bygget lättare genom att använda byggsatser. Men då bör du först fundera på ifall den byggsatsen fungerar bra med resten av ditt hus. Alltså passar de ihop? Skulle de inte göra det, kolla ifall du kan ändra material och färg.

Bygga carport

Att bygga en carport anses vara lättare jämfört med ett garage. Det finns byggsatser att köpa, precis som för garage, men konstruktionen för en carport är rätt lättbyggd. Det viktigaste materialet du behöver är lösvirke.

Om du vet hur du ska gå till väga med bygget skulle du kunna bli klar på endast några dagar. Speciellt om du har hjälp från ett par vänner.

En enkel beskrivning av hur en carport ser ut är max tre väggar plus ett tak. Vissa väljer att sätta upp endast ett tak som de kan parkera under. Men det rekommenderas att du bygger ett par väggar i alla fall. De skyddar då bilen från sidan också.

En viktig sak att tänka på, om du bygger en carport, är att det inte kommer skydda mot eventuell stöld. Du kan heller inte förvara saker som inte klarar av kyla i carporten. Då är det bättre att du bygger ett litet förråd eller ett garage.

Oavsett om du väljer att bygga en carport eller ett garage är det viktigt att du först tar reda på hur stor byggnad som är tillåten. Sedan bör du prata med snickare om hur du ska gå till väga, ifall du inte är säker.